grafika gozda banner
slika vrsicka

okrasjeNOVICEokrasje

16.05.2024

Praznovanje 30. obletnice podjetja Nimrod


16.05.2024

Praznovanje 30. obletnice podjetja Nimrod


16.05.2024

Praznovanje 30. obletnice podjetja Nimrod


16.05.2024

Praznovanje 30. obletnice podjetja Nimrod


HVALA, KER STE DEL NAŠE ZGODBE.
Arhiv novic
slika vrsicka

okrasjeDIVJE DOBROokrasje

ikone produktov
MALOPRODAJA
ikone produktov
GASTRO
ikone produktov
INDUSTRIJA
ikone produktov
STRANSKI PRODUKT
O PODJETJU
Spoznajte našo zgodbo
okrasje
okrasjeO NASokrasje
Nimrodova zgodba se je začela pisati leta 1994, ko smo skupaj z Lovsko zvezo Slovenije na ruševinah gospodarskih družb iz nekdanje Jugoslavije ustanovili podjetje z namenom združitve zbiranja, predelovanja in prodaje divjačine. Leta 2004 je bila dejavnost preseljena na današnjo lokacijo, v industrijsko cono Trata v Škofji Loki, kjer sodoben obrat omogoča proizvodnjo divjačinskega mesa vrhunske kvalitete. Ob 25-letnici je v teku nova investicija, s katero bomo povečali proizvodne in skladiščne kapacitete, s poudarkom na maloprodajnih izdelkih.
Danes smo eden največjih ponudnikov divjačine v Evropi, naši izdelki pa so prisotni na krožnikih vrhunskih restavracij in na policah trgovin priznanih trgovcev. Imamo vzpostavljen lasten HACCP sistem, od leta 2013 imamo pridobljen IFS certifikat, prav tako smo ponosni lastnik zaščitene blagovne znamke “Slovenska divjačina”.
ikona gps
Leta
ikona ekipa

zaposlenih
ikona vaga

ton mesa na leto

USTANOVITEV

Podjetje Nimrod d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1994, da bi zbiralo, predelovalo in prodajalo divjačino.

EKIPA

Danes redno zaposlujemo 60 ljudi, v času sezone dodatno zaposlujemo, tudi delavce preko agencij.

PROIZVODNJA

Letno predelamo več kot 3000 ton divjačinskega mesa, izključno iz uplenjene divjadi.
Naše poslanstvo je, da z odkupom odstreljene divjadi omogočimo razvoj lovske dejavnosti v Sloveniji, valorizacijo slovenske divjadi in zagotovimo kupcem nakup kvalitetnega divjačinskega mesa in mesnih izdelkov iz divjačine. Naša vizija je, da ostajamo med vodilnimi evropskimi proizvajalci divjačinskega mesa in izdelkov ter da utrjujemo neposreden nastop na prodajnih in nabavnih trgih v Evropi.
okrasjeKAKOVOSTokrasje
NI NAKLJUČJE
Že 25 let kakovost ni rezultat naključij.
Za naše podjetje je skrb za kakovost mesa in izdelkov ter varnost potrošnikov bistvenega pomena. To med drugim dokazujemo z letno obnovljenim IFS certifikatom, kjer smo že vrsto let ocenjeni z najvišjo stopnjo skladnosti. Visoka kultura slovenskega lovstva zagotavlja, da je divjačinsko meso, ki ga zaužijemo najvišje možne kakovosti. Sistem kakovosti, varnosti in sledljivosti je vzpostavljen takoj po uplenitvi. Upravljalci lovišč imajo usposobljene osebe za prvi pregled divjadi po odstrelu in preverijo zdravstveno ustreznost posameznega trupa. Enako velja za vse dobavitelje izven Slovenije. Divjad v zbiralnicah prevzamejo zbiralci, ki v hladni verigi pripeljejo trupe v naš obrat, kjer imamo uvedene dokumentirane postopke nadzora in sledljivosti v vseh fazah obdelave do končnega proizvoda oziroma kupca.

Leta 2010 smo se odločili, da se prvič preizkusimo na mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov, v okviru živilsko-kmetijskega sejma Agra v Gornji Radgoni. V treh zaporednih letih smo osvojili več zlatih medalj in nazivov  »šampion kakovosti«.
kakovost grafika
slika mesa
okrasjePRIDOBIVANJE SUROVINEokrasje
V Sloveniji divjad pobiramo od več kot 330 lovskih družin in Zavoda za gozdove Slovenije. Od tujih nabavnih trgov sta najpomembnejša madžarski in poljski, sicer pa surovino uvažamo iz sedmih držav Evropske unije.


V podjetju Nimrod uporabljamo izključno uplenjeno divjad, kar pomeni, da je uplenjena v naravi v skladu z lovskimi predpisi. Zagotovljena je predpisana sledljivost ter čimprejšnje in pravilno ohlajevanje trupov. S tem se zagotovi »hladna veriga« od lovske družine, ki je žival uplenila, do končnega potrošnika.
okrasjeTRGIokrasje
grafika uvozuvoz

surovine
 trupi

 posebni kosi

držav
grafika izvozizvoz

končni produkt
 maloprodaja

 gastro

 industrija

držav
zemljevid import
zemljevid export

okraski
okraskiDIVJAČINSKO MESOokraski

Divjačinsko meso je nizkokalorično živilo, prepoznamo po značilnem aromatičnem okusu in temnejši barvi. Na sestavo mesa uplenjene divjadi vpliva dejstvo, da se divjad prosto giblje v svojem naravnem okolju, kjer išče in izkorišča naravne vire za prehrano. Poleg tega, da je bogat vir beljakovin, ima nizko vsebnost maščob ter ugodno razmerje omega-6 in omega-3 maščobnih kislin. Je tudi bogat vir vitaminov (B3, B12, B1, B6, B2)) ter mineralov (magnezij, železo, cink, selen, fosfor, kalij).

divjačinsko meso
okrasjeZAKAJokrasje

DIVJAČINSKO MESO

Manj Maščob
Fe
Več Beljakovin
Ko govorimo o mesu uplenjene divjadi, smo verjetno najbliže pojmu zdrave hrane.
Način življenja sili divjad v nenehno gibanje in iskanje raznovrstne hrane.


okrasje
okrasjeORGANIZIRAN LOVokrasje
ŽE 110 LET

Lov je bil za zgodnjega človeka pogoj za preživetje. Meso divjadi je pravzaprav najstarejša človeška hrana. Kasneje je lov postal obrobna dejavnost z vidika preživetja človeka, v ospredje pa sta prišla kmetijstvo in živinoreja. Kljub temu je bila divjačina, predvsem na podeželju, vedno pomemben del prehrane.

Slovensko lovstvo, kot ga poznamo danes, se je razvijalo pod velikim vplivom srednjeevropskega prostora, predvsem nemško govorečih dežel. Prvi slovenski lovski klub je bil Lovski klub Vrhnika, ki je nastal leta 1878, začetki organiziranega lovstva na Slovenskem pa segajo v leto 1907, ko je bil v Ljubljani ustanovljen Slovenski lovski klub. Leta 1909 se je lovski klub preimenoval v Slovensko lovsko društvo, ki je ob ustanovitvi štelo 170 članov. Lovska zveza Slovenije je nastala skoraj pol stoletja kasneje, leta 1958. Leta 1998 je postala prva lovska zveza na svetu, ki je sprejela lovski etični kodeks.

slika opazovalnice
ikona sld


ikona lovci
okrasje416okrasje
LOVSKIH DRUŽIN
Leta 1909 se je lovski klub preimenoval v Slovensko lovsko društvo, ki je ob ustanovitvi štelo 170 članov. Lovska zveza Slovenije je nastala skoraj pol stoletja kasneje, leta 1958. Danes ima prek 22.000 članov, ki delujejo v več kot 400 lovskih družinah.

okrasje

okrasjePIONIRJIokrasje

Pred petindvajsetimi leti smo orali ledino. Ko smo se leta 1994 odločili, da bomo povezovalni člen med lovci in končnimi porabniki divjačinskega mesa, smo se zavedali, da naša pot ne bo preprosta. A nam jo je, kljub oviram, uspelo prehoditi in po njej ponosno hodimo še danes.
Zadovoljni kupci doma in v tujini nazorno pričajo o tem, da je bila naša odločitev pravilna.
pioneers
okrasjeKONTAKTokrasje
NIMROD Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
 045130690
 info@nimrod.si

 ZAPOSLITEV
slika podjetja

PRODAJA ZA SLOVENSKI TRG
 031394959
 narocila@nimrod.si

PRODAJA ZA TUJE TRGE
 0038631711128
 sales@nimrod.si
PIŠITE NAM

Strinjam se s splošnimi pogoji
Za pošiljanje obrazca se morate strinjati s pogoji!


PARTNERJI